Luon­toise­dut ovat työ­nan­ta­jan työn­tek­i­jälle muu­na kuin rahana työstä suorit­tamia vastikkei­ta palka­nsaa­jan käyt­töön. Pääsään­tö on, että luon­toise­tu on veronalaista ansio­tu­loa, joka arvioidaan käypään arvoon (tulovero­la­ki 1535/1992, TVL 64§). Polkupyöräe­tu muuttui…

lue lisää