LASKIMO

Toimi­vat ja kehit­tyvät taloushallinnon palvelut

Blogi

Kir­jan­pitoa, reskon­traa ja automa­ti­saa­tio­ta — jos taloushallinnon ter­mistö saa pään pyörälle, olet oike­as­sa paikas­sa. Blo­gis­tamme saat käytän­nön­läheisiä oival­luk­sia yrit­täjän arkeen. Lue ja innostu!

Arvonlisäverovelvollisuudesta ja sen hyödyistä erityisesti pienyritysten näkökulmasta

Arvonlisäverovelvollisuudesta ja sen hyödyistä erityisesti pienyritysten näkökulmasta 

  Arvon­lisäverov­elvol­lisu­ud­es­ta yleis­es­ti Tavaroi­ta tai palvelui­ta myyvät yri­tyk­set ovat lain mukaan yleen­sä arvon­lisäverov­elvol­lisia. Arvon­lisävero (ALV) on kulu­tusvero, jon­ka yrit­täjä lisää myymän­sä tuot­teen tai palvelun myyn­ti­hin­taan asi­akkaan mak­set­tavak­si ja…

lue lisää
Palkanlisänä annettava verovapaa polkupyöräetu lienee houkutteleva vaihtoehto sekä työnantajalle että työntekijälle

Palkanlisänä annettava verovapaa polkupyöräetu lienee houkutteleva vaihtoehto sekä työnantajalle että työntekijälle 

Luon­toise­dut ovat työ­nan­ta­jan työn­tek­i­jälle muu­na kuin rahana työstä suorit­tamia vastikkei­ta palka­nsaa­jan käyt­töön. Pääsään­tö on, että luon­toise­tu on veronalaista ansio­tu­loa, joka arvioidaan käypään arvoon (tulovero­la­ki 1535/1992, TVL 64§). Polkupyöräe­tu muuttui…

lue lisää

Laskimo Palvelut oy

Y‑tunnus: 2058787–3

Ota yhteyttä

Juha Mäki
040 531 3823
juha.maki@laskimo.fi

Yhteistyössä

Kumppanin logo

Yhteistyössä

Kumppanin logo